Црпи Вода, Јано – Macedonian Folk Dance (Oro)

01-crpi-jano

Locality – Skopje.
Composition of the dancers – mixed (men and women).

Црпи вода, Јано, бегај дома,
Оздол иде, Јано, силен аскер,
Оздол иде, Јано, силен аскер,
Силен аскер, Јано, Демир—Тоска,
Напред врви, Јано, Мамуд-паша,
A пo него, Јано, гаваз—Шукри,
Ќе ти сакат, Јано, ладна вода,
A пo вода, Јано, бело лице.

 

Don't miss