Locality – Mala Reka (Мала Река)
Composition of the dancers – women.

Text for the song:
— Прстен ми падна, мале, отаде река,
Отаде река, мале, во песочина,
Офчар помина, мале, тој ми го најде.
— Таксај му, Нешо, што ќе му таксаш?
— И да му таксам, мале, фајде си нема.
— Таксај му, таксај, Нешо, белото лице!
— И да му таксам, мале, фајде си нема.
— Таксај му, таксај, Нешо, црните очи!
— И да му таксам, мале, фајде си нема.